Zerbitzuak

servicios_superior

Laborala

GIZARTE SEGURANTZA

 • Enpresaren gizarte-segurantza inskripzioa.
 • Gaixotasun eta istripuen parte emateak.
 • Kuota, modu arrunt eta derrigorrezkoen gerorapena.
 • Enpresa eta langileen lan-bizitzaren agirien eskaera.
 • Langileen altak eta bajak.
 • Giza-aseguruak (TC1-TC2)
 • Ordainketa egoerarako zerbitzuen eskaera
 • Obariak eta subentzioak

SOLDATA ORDAINAGIRIAK

 • Soldata-ordainagirien kudeaketa
 • Langileen kostu kalkulua
 • Kalte-ordain eta azkena kitatze kudeaketa
 • Lanpostu bakoitzeko hileroko zenbateko kontabilitate laburpena

KONTRATUAK

 • Kontratu ezberdinen aholkularitza eta laguntzen azterketa
 • INEM-en aurkezpena
 • Erretiroen eskaeren izapidetzea
 • Kontratuen luzapena
 • Empresari kontratuen bukaerak komuikatu
 • Erretiroak
 • Cooperativas, Comunidad de Bienes y Empresas Individuales

Fiskala

P.F.E.Z.

 • Zeinu, indize eta moduluen baieztapen objetiboa
 • Baieztapen zuzen laburtua
 • Zuzeneneko estimazio arrunta
 • Erregistro fiscalen liburuak
 • Zatikako ordainketak
 • Urteko aitorpenak
 • Etxe-emate erretentzioak
 • Simulazioak
 • Diruematea kontratuak
 • Moduloak

SOZIETATEAK

 • Negozioa hasteko aurre-azterketa
 • Kontura egindako ordainketen zenbatekoa
 • Helbide sozial eta fiskalaren aldaketa
 • Soziedadearen aldaketa
 • Kargu eta botereen berritzea
 • Hileroko ebaluaketaren azterketa
 • Soziedade eraketa eta jardueraren aurre urrats guztien burutzea( izenaren erreserba, konstituzio idazketen izapidetzea, erregistro eta organismo guztien aurrean
 • Urteko aitorpena
 • Partaidetza sozialen salerosketa
 • Soziedadeen desegitea
 • Zerga-zor betebeharren eguneratze zihurtagiriak

B.E.Z.

 • Erregimen erraztua, orokorra eta bestelakoak
 • Urteroko, hiruhilabeteroko eta hileko likidazioak
 • Eragiketa intrakomunitarioen ezohiko aitorpenak
 • Bez erregistro liburua
 • Hiruhileroko operazio intrakomunitarioen aitorpena
 • Esportatzaileen araubidea

BESTELAKO ZERBITZUAK

 • Ondarearen gaineko zerga
 • Ondare eskualdaketaren zerga eta egintza juridikoen dokumentuak
 • Altak, bajak, ekonomia jardueren aldakuntza zerga
 • Oinordetzako zuzenbide eta dohaintze zerga
 • Baliabideen aholkularitza eta erreklamazioak
 • Sozietate anonimoen, mugatuen, laboralen, koperatiba, ondasun-erkidego eta empresa indibidualen eraketa

Gestoria

TRAFIKO:

 • Berebil, motorren, ziklomotorren eta mota guztietako berebil industrialen transferentziak
 • Berebilen egoeren txostenak
 • Berebil salmenten jakinaraztea
 • Zirkulazioko baimenen erreforma eta bikoizketak
 • Berebilen, motorren, ziklomotorren eta mota guztietako berebil industrialen matrikulazioak
 • Berebil desegintzen bajak, eta mota guztientako berebilen aldi baterako bajak
 • Zigor ordainketaren kudeaketa
 • Inskripzioak eta deusestatzeak jabari erreserbak eta leasing

GARRAIOAK:

 • Garraio publiko eta partikularren alta eta baimenak
 • Garraio txartelen bajak, etenaldiak, eta uko egiteak
 • Serbitzu publikoen eta partikularren garraio txartelen bisatuak
 • Baimen bereziak (Jai egunetan etab)

BESTE GESTORIA ZERBITZUAK:

 • Marka eta Patente erregistroa
 • Gestio ugariak

Kontabilitatea

KONTABILITATEA

 • Eguneroko apunteen erregistroa
 • Hilabeteroko kontabilitate gainbegiratzea
 • Enpresaren hilabeteroko bisita
 • Aholkulantza finantziero eta ekonomikoa
 • Urteroko kontuen prestaera. Balantzeak – Galdu Irabazten Kontua- Urteko txustena
 • Erregistro Merkantilean urteko kontuen aurkezpena