Fiskala

servicios_superior
  • Errenta / Aberastasuna (ondarea)

  • Ondare Eskualdaketak

  • Oinordetzak eta Dohaintzak

  • Jarduera Ekonomikoak

  • BEZ

  • Atxikipenak / ordainketa zatikatuak

  • Sozietateak