Gestoria

servicios_superior
  • Trafikoarekin zerikusia duten ibilgailuen tramiteak: matrikulak, izen-aldaketak, e.a.

  • Garraio publiko eta propioen txartel eskaerak eta bisa.

  • Ondasun Higigarrien Erregistroko tramiteak.

  • Errentamendu-kontratuak eta Fidantza-Gordailuak.

  • Eskrituren eta Jarauntsiaren Zatiketen Tramitazioa.