Gestoria

servicios_superior
  • Trafiko aurreko ibilgailuen tramiteak: matrikulak, izen-aldaketak, e.a.

  • Garraio-Txartel Publiko eta Propioen eskaerak eta bisak

  • Ondasun Higigarrien Erregistroko tramiteak

  • Errentamendu Kontratuak eta Fidantza-Gordailuak

  • Eskriturak eta Jarauntsiaren Zatiketen Tramitazioa.