Zerbitzuak

servicios_superior

Gestoria

 • Trafiko aurreko ibilgailuen tramiteak: matrikulak, izen-aldaketak, e.a.
 • Garraio-Txartel Publiko eta Propioen eskaerak eta bisak
 • Ondasun Higigarrien Erregistroko tramiteak
 • Errentamendu Kontratuak eta Fidantza-Gordailuak
 • Eskriturak eta Jarauntsiaren Zatiketen Tramitazioa.

Lan-Arloa

 • Nomina eta Gizarte Aseguruen egite
 • Geroa
 • Lan-arloko dokumentazioko idazte eta tramitazioa (Kontratuak, Istripu-parteak, altak eta bajak, e.a.)
 • Erakunde Ofizialen aurreko Ordezkapena (Laneko Ikuskatzailetza)
 • Enplegu-murrizketa Espedienteak
 • Erregimen bereziko Altak eta Bajak (Autonomoak, Etxeko langileak, Nekazaritzakoa)

Fiskala

 • Errenta / Aberastasuna (ondarea)
 • Ondare Eskualdaketak
 • Oinordetzak eta Dohaintzak
 • Jarduera Ekonomikoak
 • BEZ
 • Atxikipenak / ordainketa zatikatuak
 • Sozietateak

Kontabilitatea – Finantzari

 • Eragiketen / Idazpenen Erregistroa
 • Hilero / Hiru-hilero / Urteko Azterketa
 • Ekonomiko-finantzari analisiak
 • ETE Finantzari Txostena
 • Ekitaldiaren itxieraren kalkulua
 • Kontabilitate vs. Fiskalizatze Ikastaroak

Merkantila

 • Sozietate-eraketak
 • Kapital-zabalkuntzak
 • Merkatal Erregistroko tramiteak: urteko kontuen gordailuak, kontabilitate eta kontabilitatekoak ez diren liburuen legeztapenak, ziurtagiriak, e.a.